Dětské dopravní hřiště Liberec

 

 

Dopravní výchova pro žáky ZŠ
 

 

Výuka žáků 4. tříd na DDH
 

 

Nabídka pro rodiče s dětmi


Kabinet dopravní výchovy

 

 

Výsledková listina okrskových kol (18.3.2004)

 

Rozpis pro výuku na měsíc: Březen 2006

 

Výsledková listina okresního finále dopravní soutěže - I. kategorie

 

Výsledková listina okresního finále dopravní soutěže - II. kategorie
 


Dětské dopravní hřiště Liberec

Dětská dopravní hřiště (DDH) mají pro dopravní výchovu velký význam. Nejen proto, že na nich probíhá praktický nácvik řady dovedností, které potřebují pro svůj bezpečný pohyb v provozu na komunikacích, ale i proto, že mohou zastávat řadu dalších funkcí podporujících a umožňujících dopravně výchovné působení v tom nejširším slova smyslu.

Přípravou se zabývá také Kabinet dopravní výchovy, který bude školám pomáhat a  komplexně zajišťovat i koordinovat dopravně výchovné dění na okrese Liberec, stejně jak tomu bylo v minulých letech ve spolupráci se

-         Odborem školství a mládeže KÚ Libereckého kraje

-         Odborem dopravy KÚ Libereckého kraje

-         Integrovanou střední školou stavebních a řemeslných oborů, Liberec, Truhlářská ul.

-         řediteli a učiteli škol

-         rodiči

-         Policií ČR

-         Městskou policií

Výcvik na DDH by měl bezpodmínečně směřovat především na věkovou skupinu začínajících cyklistů, tzn. na žáky 4.- 5. ročníků, na děti 9 - 11 leté nejenom proto, že pro ně byla velká většina DDH koncipována, ale hlavně proto, že tato kategorie dětí vstupuje do provozu jako „řidiči“ poprvé. Proto se doporučuje zařadit ve 4. nebo 5. ročníku ZŠ a ZvŠ kurs dopravní výchovy mino rámec vyučování.

DDH provozuje od 1.1.2004 Integrovaná střední škola stavebních a řemeslných oborů, Liberec, Truhlářská 3, která jako škola vyučující studijní a učební obory dopravního směru a mající ve své působnosti i vlastní autoškolu, má k této činnosti dobré předpoklady. Změnou provozovatele se samozřejmě změnily i kontakty. Ty nejdůležitější jsou:

Adresa:

Integrovaná střední škola stavebních a řemeslných oborů a Učiliště, Liberec II, Truhlářská 3/360 (PSČ 460 01)

e-mail:

dopravnihriste@isssro-lb.cz

webové stránky se samostatnou částí DDH:

www.isssro-lb.cz

telefon:

DDH                    485 100 275

Správa ISŠ            485 108 744-5

 

DDH


Zhořelecká 38

Liberec 6 - 464 01
tel.: 485 100 275

e-mail:
dopravnihriste@isssro-lb.czKDE NÁS NAJDETE    Ads in English and Czech...  |  Aktualizováno: 13.12.2011  |  Webmaster